خرید پنل اس ام اس

ورود به سامانه قدیم

تلفن های سامانه پیامک رز زرد

دفتر مرکزی تهران :

1264 2213 021

8447 797 0935

نمایندگی انحصاری گیلان :

09111349667

آماربازدیداز سامانه پیام کوتاه

 
     
 
   

شماره ای با پیش شماره 3000 که برای ارسال و دریافت پیامک بر روی سامانه پیامک شما قرار می گیرد.

؟آیا امکان خرید سامانه پیام کوتاه بدون شماره اختصاصی وجود دارد؟

خیر - طبق دستورالعمل اپراتور 3000 از تاریخ 90/12/20 تمامی کاربران ملزم به استفاده از خط اختصاصی شدند.

؟آیا امکان خرید خط اختصاصی بدون سامانه پیامک وجود دارد؟

خیر - برای استفاده از خط اختصاصی شما به یک سامانه تحت وب مدیریت ارسال و دریافت پیام کوتاه (پنل اس ام اس) نیاز دارید که این سامانه میبایست متعلق به شرکتی باشد که از آن قصد خرید خط اختصاصی را دارید.

؟آیا امکان خرید و استفاده از چند خط اختصاصی برروی یک سامانه پیامک بطور همزمان وجود دارد؟

بله - شما میتوانید هر تعداد خط اختصاصی که نیاز دارید خریداری کرده و برروی پنلتان از آنها استفاده کنید.

انتخاب خط اختصاصی 3000 :

توجه داشته باشید که در خطوط اختصاصی اپراتور 3000 پیش شماره ها که همان 8 رقم

اول شماره است ( شماره 3000 + 4 رقم بعد از آن = 30002743 ) ثابت میباشد و شما

خط خود را باید بر اساس یکی از این پیش شماره ها انتخاب نمایید.

 

پیش شماره ها :           30004796، 30004968، 30005964، 30004603، 30005937،

30004972، 30005926، 30005927, 30002743، 30006459, 30005269, 30004855,

30004802, 30006459, 30005362, 30005364, 30008983, 30004713, 30004650,

30005380, 30005390, 30002581, 30003472, 30004923, 30003479, 30005683,

30002746, 30006289, 30006298, 30005693, 30005681, 30004831, 30005240,

30005369, 30005709, 30004618, 30002351, 30005388, 30005711, 30005860,

30008343, 30004316, 30006344, 30005944, 30002558, 30002577, 30002588,

30007488, 30005633, 30002551, 30002828, 30005377, 30005833, 30004966,

30007240, 30007589, 30008002, 30006150,

شماره های 14 رقمی :

انتخاب شماره : شما می توانید یکی از پیش شماره های بالا  را به همراه 6 رقم

بعدی آن به دلخواه انتخاب نماییدتا درصورت آزاد بودن شماره برای شما فعال گردد.

هزینه : تمامی شماره ها 18,000 تومان می باشد .

شماره های 12 رقمی :

انتخاب شماره : شما می توانید یکی از پیش شماره های بالا  را به همراه 4 رقم

بعدی آن به دلخواه انتخاب نماییدتا درصورت آزاد بودن شماره برای شما فعال گردد.

هزینه : 100,000 تومان

شماره های 10 رقمی :

انتخاب شماره : شما می توانید یکی از پیش شماره های بالا  را به همراه 2 رقم

بعدی آن به دلخواه انتخاب نماییدتا درصورت آزاد بودن شماره برای شما فعال گردد.

هزینه :  120,000 تومان

شماره های 9 رقمی :

انتخاب شماره : شما می توانید شماره 300074 را بهمراه 3 رقم بعدی آن به

دلخواه انتخاب نمایید تا در صورت آزاد بودن شماره برای شما فعال گردد.

هزینه : از 220,000 تومان به بالا

شماره های 8 رقمی :

انتخاب شماره : شما می توانید شماره  3000 را بهمراه 4 رقم بعدی آن به

دلخواه انتخاب نمایید تا در صورت آزاد بودن شماره برای شما فعال گردد.

هزینه : از 320,000 تومان به بالا

شماره های 7 رقمی :

انتخاب شماره : شما می توانید یکی از شماره های 3000 را بهمراه 3 رقم بعدی

آن به دلخواه انتخاب نمایید تا در صورت آزاد بودن شماره برای شما فعال گردد.

هزینه : از 3,000,000 تومان به بالا

شماره های 6 رقمی :

انتخاب شماره : شما می توانید یکی از شماره های 3000 را بهمراه 2 رقم بعدی

آن به دلخواه انتخاب نمایید تا در صورت آزاد بودن شماره برای شما فعال گردد.

هزینه : از 5,800,000 تومان به بالا

 

 

کلمات کلیدی :

خط اختصاصی, بانک شماره موبایل, شماره اختصاصی, پنل اس ام اس, سامانه پیامک, سامانه پیام کوتاه,

 

ورود به سامانه جدید


حسابهای سامانه پیامک رززرد

 

 

کارت به کارت پاسارگاد


حساب پاسارگاد :

239-8000-10285553-1

کارت پاسارگاد :

5022-2910-1193-4500
بنام احسان محسن هنجی

حتمآ بعد از واریز با شماره

09357978447 و 02122131264

تماس بگیرید