ساخت اندام های مصنوعی در گریم سینمایی

ساخت متریال

در گریم سینمائی برای ایجاد زخم و جراحت از متریال و مواد موقت استفاده می شود، یعنی بعد از انجام آن دیگر قابل استفاده نمی باشد وباید دورانداخته شود ولی در این روش زخم ها و جراحات بسیار طبیعی می باشد و به راحتی میتوانیم در زیر باران یا حتی دست زدن روی زخم و هرگونه اتفاق دیگری به هیچ عنوان تغییر هویت نمی دهد و بسیار طبیعی است.

گریم makeup زهره بشیری

دراین زمینه حتی می توانیم شباهت سازی و یا اینکه از نقاب شخص دیگری برای بازیگر دیگر استفاده شود.

گریم makeup زهره بشیری

در بسیاری از موارد برای کسانیکه بر اثر سوختگی و یا سوانح دیگر نیمی از صورت خود را از دست داده اند می توان نیم دیگر صورت را طراحی و ساخت و در آخر پوست مصنوعی مورد نظر را ساخت و برای این عزیزان استفاده نمود که کلیپ نمونه ساخته شده آن در آخر این مقاله میتوانید ملاحظه فرمائید.

گریم makeup زهره بشیری

و مژده به عروسان و یا کسانیکه به خواست زخم و جراحت اعتماد به نفس خود را از دست داده اند و یا اینکه به دلیل جراحی نیمی از بدن آنها یا سینه ی آنها تخلیه گردیده، قابل ساخت پروتز می باشد تا این عزیزان اعتماد به نفس خود را بدست آورند و به زندگی عادی برگردند.

گریم makeup زهره بشیری

ساخت نیمی از صورت یک رزمنده که با طراحی و ساخت پوست و اندام مصنوعی می تواند بدون مشکل و اعتماد به نفس به زندگی عادی خود ادامه دهد.

جهت ثبت نام آموزش گریم سینما، تئاتر و تلویزیون در دوره های ما در مجتمع آموزشی فنی و حرفه ای رز زرد  شرکت کنید و در با دریافت مدرک بین المللی در بازار کار مشغول گردید.

ثبت نام می کنم